ZARZĄD ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO z INSTYTUTEM PSYCHOLOGII AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE oraz BILINGUALISM MATTERS KRAKÓW

ma zaszczyt zaprosić na konferencję

WIELOKULTUROWOŚĆ W POLSKIEJ SZKOLE – uczniowie imigranci i reemigranci. Perspektywa psychologiczna.

 Poniedziałek, 2 grudnia 2019 roku Miejsce konferencji: Akademia Ignatianum Kraków, ul. Kopernika 26 Sala 420

Program Konferencji

8.30 – 9.30 REJESTRACJA
9.30  – 9.45 OTWARCIE KONFERENCJI i Powitanie osób uczestniczących przez Przewodniczącą Oddziału Krakowskiego PTP dr Annę Knobloch-Galę
  SESJA I
9.45 – 10.20 Dzieci z powrotów emigracyjnych i dzieci cudzoziemskie w polskich szkołach. Jakie tworzą wyzwania dla funkcjonowania szkoły ? prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska Akademia Ignatianum w Krakowie ABSTRAKT
10.20 – 10.45 Wyzwania edukacyjne dzieci dwujęzycznych – perspektywa badawcza. prof. dr hab. Zofia Wodniecka – Chlipalska UJ Instytut Psychologii UJ ABSTRAKT
10.45 –  11.10 Rola i znaczenie odmienności kulturowej i językowej w procesie diagnozy. dr Krystian Barzykowski Instytut Psychologii UJ, Joanna Durlik Instytut Psychologii UJ, Paulina Szydłowska Instytut Psychologii UJ, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wieliczce ABSTRAKT
11.10 – 11.40 PRZERWA KAWOWA
  SESJA II
11.40 – 12.10 Polskojęzyczne testy w diagnozie psychologicznej uczniów obcokrajowców i reemigrantów [Uwaga: temat wystąpienia może uleć zmianie]. Diana Fecenec Pracownia Testów Psychologicznych PTP ABSTRAKT
12.10 – 12.35 Przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu dzieci z doświadczeniem migracyjnym. dr Joanna Grzymała-Moszczyńska Instytut Psychologii UJ ABSTRAKT
12.35 – 13.00 Wspieranie ucznia/uczennicy z doświadczeniem migracji – od diagnozy po funkcjonowanie w przedszkolu i w szkole. Paulina Szydłowska Instytut Psychologii UJ i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wieliczce ABSTRAKT
13.00 – 13.25 Krótkofalowe wyzwania, długofalowe korzyści. Jak wspierać dwujęzyczność dzieci (nie tylko migrujących). Joanna Durlik Instytut Psychologii UJ ABSTRAKT
13.25 – 13.50 Dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Wsparcie terapeutyczne cudzoziemców w praktyce. Aneta Kowalik – psycholog /logopeda w Specjalistycznej Poradnii Wczesnej Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Krakowie ABSTRAKT
13.50 – 14.50 PRZERWA OBIADOWA
  SESJA III
14.50 – 15.15 Psychologiczne wsparcie uczniów z Ukrainy w internatach i szkołach Krakowa – praca z wychowawcami internatu i nauczycielami i wsparcie psychologiczne uczniów (indywidualna  praca i grupowe zajęcia). Lilia Andreieva – psycholog, nostryfikowany w Polsce jako magister psychologii, certyfikowana psychoterapeutka,  członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestal ABSTRAKT
15.15 – 15.40 Prezentacja rekomendacji dotyczących wsparcia uczniów z Ukrainy, przygotowanych dla Fundacji im. Stefana Batorego i wyników ankiety przeprowadzonej wśród rodziców uczniów migrantów z Ukrainy i kadry pedagogicznej szkół i internatów, w których są dzieci z Ukrainy. Aleksandra Zapolska – współzałożyciel fundacji Zustricz, członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. współpracy na rzecz realizacji Programu Otwarty Kraków ABSTRAKT
15.40 –  16.05 Asystent międzykulturowy w polskiej szkole jako pomoc nauczyciela – wyzwania i obowiązki. Natalia Shymborska filolog, dyplomowany nauczyciel języka polskiego i  ukraińskiego, tłumacz, doświadczony asystent międzykulturowy ABSTRAKT
16.05 – 17.00 DYSKUSJA I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Kontakt

W celu zarejestrowania prosimy używać formularza rejestracji. Adres mailowy: wielokulturowosc@ptp.krakow.pl

Dane organizacyjne: Rejestracja i opłaty

Warunkiem udziału w konferencji jest:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie konferencji. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
  Liczba miejsc jest ograniczona wielkością sali konferencyjnej.
 1. Wniesienie opłaty konferencyjnej do dnia 25 listopada 2019 roku w wysokości:
  • 40,00 zł
   – dla studentów psychologii jednolitych studiów magisterskich;
   – dla członków Oddziału Krakowskiego PTP (zniżka przysługuje członkom Oddziału Krakowskiego  PTP, którzy maja opłacone składki członkowskie wraz z rokiem bieżącym);
  • 70,00 zł – dla członków innych oddziałów terenowych PTP;
  • 100,00 zł – dla pozostałych osób.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego:
23 1020 2892 0000 5002 0136 9875
W tytule przelewu należy podać: Imię i nazwisko, Konferencja Wielokulturowość 2019
Osoby, które chcą otrzymać fakturę, powinny przesłać potrzebne dane wraz ze zgłoszeniem na konferencję.

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego!

Liczba miejsc ograniczona.